Protech SpT - profesionální technologie zpracování plechu

StrojeNástrojeSpojovací prvkySoftware

Stroje Timesavers-Grindingmaster pro odstraňování otřepů na dílech z plechu, zaoblení hran, finální úpravu a strukturování povrchu. Zázemí největšího výrobce odjehlovacích strojů na světě nám umožňuje nalézt řešení pro každého zákazníka.

Špičkové vysekávací nástroje firmy MATE Precision Tooling s plnou OEM kompatibilitou. Standardní, speciální i tvářecí nástroje pro různé typy vysekávacích strojů. Poradenská činnost, včetně návrhu vhodných typů nástrojů a pracovních postupů.

Samoúchytné lisovací prvky a závitové inserty pro elektrotechnický, automobilový a letecký průmysl, pro zakázkové výroby a další zpracovatele plechu. Široký sortiment kvalitního spojovacího materiálu od renomovaných světových výrobců Captive Fastener Corporation a Kerb Konus Vertrieb.

JETCAM Expert CADCAM software pro vysekávací, laserové a kombinované stroje. Unikátní programové prostředí pro zvýšení produktivity výroby, úsporu materiálu i strojního času. Podpora různých typů strojů z jednoho prostředí a návaznost na informační systémy. Příprava a organizace objednávek do výroby.

JETCAM EXPERT CADCAM SOFTWARE - Pro Trumpf, Amada, Finn Power, lasery Bystronic, Balliu, Prima, Haco, vysekávací stroje Pullmax, Raskin, Murata Wiedemann, a dalších cca 600 strojů.

JETCAM Expert je unikátní programové prostředí, navržené tak, aby se významně zjednodušila a zrychlila - zautomatizovala tvorba NC programů vysekávacích, laserových, kombinovaných a dalších, v rovině pracujících strojů. Patří sem také obrysové frézování hliníku (zejména pro letecký průmysl) a moderních kompozitních materiálů, řezání vodou, řezání průmyslových tkanin či materiálů nožem nebo ultrazvukem, řezání skla a podobně.

jetcam1

Systém obsahuje tyto oblasti: oblast CAD pro kreslení nebo import dílu z jiných CAD systémů - Kontrolu a opravy dílů - Oblast nástrojového obložení dílu - Oblast rozkladu dílu na tabuli a vytvoření technologického postupu - Oblast simulace a optimalizace práce stroje a oblast generování NC kódů včetně informací pro systémy řízení.

Samozřejmostí je podpora na našem trhu známých vysekávacích a řezacích strojů Trumpf, Amada, Finn Power, laserů Bystronic, Balliu, Prima, Haco, vysekávacích strojů Pullmax, Raskin, Murata Wiedemann, a dalších cca 600 strojů. Podporujeme stroje všech generací a typů, včetně nejnovějších modelů . K dispozici jsou softwarové moduly pro řízení nakládacích a vykládacích zařízení, odebírání dílů, pravoúhlých nůžek a podobně.

Geometrie dílu

AutoPOL

Prvním krokem je vytvoření nebo import geometrie dílu ve formátu DXF, DWG, IGES z jiných konstrukčních a modelovacích programů. Funkce pro automatické vyčištění a úpravu minimalizují čas potřebný pro případnou opravu výkresů. Pro ještě lepší využití kapacit softwaru v tomto směru nabízíme modul AutoPOL Unfolder, o kterém se můžete více dozvědet zde.

DilVysekavacka

Výběr nástrojů a "obložení" dílu

Systém dle nastavení v SEKT databázi v souladu s vlastnostmi materiálu, možnostmi stroje a preferencemi uživatele volí optimální postupy pro výběr nástrojů z knihoven při automatickém obložení dílu. To se týká jak vysekávacích strojů tak i laserů. Díly mohou být rozdílně obloženy nástroji v různých úhlových pozicích tak, aby se optimalizoval následný postup při odebírání dílů a odpadu. Lze specifikovat preferované nástroje a osazení zásobníku nástrojů tak, aby se eliminovaly ztrátové seřizovací časy na stroji. Pro podporu laserů, vodních paprsků a dalších řezacích strojů JETCAM vyvinul celou řadu funkcí, které automaticky rozlišují kontury, určují pozici propalu, tvar a velikost nájezdů, výjezdů, automatické nastavení mikromůstků, automatický výběr technologie pro řezání v rozích pro nejlepší možnou kvalitu řezu (různé typy rohových smyček, rádiusů, zpomalení v rozích atd), automatická optimalizace nájezdů a výjezdů dle postupu na tabuli, kontrola lokálního oteplení, rozřezání mřížky, vysoce výkonné algoritmy rozkladů a mnoho dalších funkcí, které činí JETCAM jedinečným.

Rozklady

V JETCAMu je k dispozici celá řada rozkladových postupů od jednoduchého, skupinového rozkladu podobných dílů až po náročný rozklad rozmanitých, tvarově složitých dílů. Funkce Bump Nesting zaručuje, že manuálně vkládané díly udržují definovaný odstup od sousedních dílů a okraje tabule. Několik typů automatických volných rozkladů nabízí řešení pro každého uživatele, přičemž HPN rozklad (High Performance Nesting) představuje na trhu zcela ojedinělý kombinační algoritmus, jehož výsledky vám přinesou významnou úsporu materiálu.

Plně automatické rozkladové moduly spolu se správou dílů a tabulí (MRP) mohou být využity ve spojení se systémy řízení výroby pro zefektivnění, zpřehlednění a hlavně úplnou kontrolu výrobního procesu.

RozkladVysekavacka

POSTUP ZPRACOVÁNÍ vysekávacími nástroji, POŘADÍ řezů

JETCAM Expert optimalizuje pořadí nástrojů a POSTUP ZPRACOVÁNÍ pomocí nastavení v SEKT databázi, respektuje možnosti stroje a uživatelské preference. Disponuje funkcemi, které vylučují možnost kolize mezi hlavou stroje, upínkami a zpracovávaným materiálem. Postup při obložení nástroji a vysekávání je generován automaticky, avšak může být modifikován i manuálně, včetně repozice, otočení nebo překlopení tabule. Součástí je optimalizace (zrychlení) postupu tam, kde proces nebyl pevně svázán požadovaným technologickým postupem, respektování a automatické objíždění tvářených tvarů, automatické odebírání hotových dílů nebo odpadu a celá řada dalších automatických funkcí.

U laserů je automaticky určeno POŘADÍ řezů, od děr k obvodu, od vložených dílů k vnějším dílům, optimalizace procesu z hlediska úspory času kde není požadován pevný technologický postup, optimalizace postupu po tabuli, optimalizace poloh nájezdů, objíždění děr nebo zvedání hlavy atp. Je možné použít různých specifických postupů zpracování jako jsou například různé typy společných řezů a postupů, které lépe využijí materiál a strojní čas.

RozkladHPN

Simulace a generování NC kódu

JETCAM má k dispozici postprocesory pro velké množství typů strojů. Generování NC programu zahrnuje použití optimalizovaného kódu a podprogramů. Komplexní simulace umožňuje vidět, ověřit a případně upravit celý proces zpracování. Přehledné formáty reportů umožňují získat informace o strojních časech a exportovat je pro další využití.

Transfer NC programů do stroje

Je řada způsobů jak lze přenést NC program do stroje. K dispozici jsou obvykle sériová linka, prostřednictvím sítě – pokud je stroj vybaven síťovou kartou a nebo na různých médiích (floppy disk, USB disk). U nejstarších strojů z elektronického simulátoru čtečky děrné pásky.

Jetterm – samostatný komunikační a organizační program ke stroji.

Automatizace

Klíčový element všech verzí JETCAMu Expert. Technologie SEKT dovoluje uživateli konfigurovat systém tak, že se stále více úkonů provádí automatizovaně. Ať už jde o hromadný import a kontrola, auutomatické obložení nářadím/řezy, automatické rozložení dílů dle elektronického seznamu, automatické postupy až po generování NC kódu. Uživatelé JETCAM Premium mají k dispozici řadu volitelného příslušenství, včetně možnosti vzdáleného řízení procesu RCP (Remote Control Processing), kdy se systém chová jako „černá skříňka“, pracuje automaticky dle instrukcí ze systému řízení výroby.

 

Ukázková videa naleznete zde: http://www.youtube.com/user/mbaileyjetcam

Zavolejte nám

contact

ProTech SpT s.r.o.

Brigádnická 1646
CZ - 288 02 Nymburk

Tel: +420 325 512 685
Tel: +420 325 513 061

Fax: +420 325 512 692
e-mail: info@protech-spt.cz

created by COOLweby.cz